Info

Alle honden zijn gecastreerd (uitgezonderd honden die nog te jong zijn voor castratie), onderzocht op eventuele ziektes door bloedonderzoek, gechipt, voorzien van de nodige inentingen en in bezit van een Europees paspoort.

Opvang:
U adopteert een hond. Mochten er problemen of omstandigheden voordoen, waardoor u niet langer voor de hond kunnen zorgen, neem dan ten alle tijden contact met ons op. Een eventuele overname door de hond van derden kan alleen door ruggespraak van SamadhiDogs. De kosten bedragen circa 385 euro per hond, dit is inclusief de vlucht vanuit Spanje.

Tijdelijke opvang:
U neemt een hond tijdelijk op tot bemiddeling. U geeft informatie over de tijdelijke ontwikkeling, het karakter en bijzonderheden van de hond (omgang met kinderen, soortgenoten enz.) aan SamadhiDogs.

Onderstaand ziet u onze flyer waarop wij ons en onze filosofie nogmaals kort willen voorstellen aan u.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s van SamadhiDogs de uiterste zorg wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze webpagina’s wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is.
SamadhiDogs is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig verband houdt met de informatie op deze webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.